ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
24h ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ Ε.Η.Ε.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ


Εγκαθιστούμε ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη ιδιοπαραγωγής εφεδρικής και κύριας χρήσης. Παρέχουμε συντήρηση, επίβλεψη και αποκατάσταση βλαβών στα ηλεκτρολογικά τμήματα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ