ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
24h ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ Ε.Η.Ε.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ


Εκτελούμε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κίνησης επαγγελματικών χώρων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χώρου και τις μελέτες.
Οι εργασίες μας εκτελούνται με κύριο μέλημα μας την ασφάλεια των χρηστών της εγκατάστασης και των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η κατασκευή των εγκαταστάσεων μας βασίζεται στην καλαισθησία, την οικονομία και την εύκολη επέκταση τους καθώς και την προστασία τους από τυχαίες καταστροφές.
Όλα τα χρησιμοποιηθέντα υλικά είναι εγκεκριμένα για την εκάστοτε χρήση.
Όλα τα βήματα των εργασιών μας αποτυπώνονται σε σχέδια και τηρούμε λεπτομερές φωτογραφικό αρχείο από όλες τις φάσεις των εργασιών.
Με το πέρας των εργασιών κάνουμε ηλεκτρολογικό ΕΛΕΓΧΟ της εγκατάστασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, παραδίδουμε στον πελάτη τα αποτελέσματα των μετρήσεων και την ΥΔΕ για ηλεκτροδότηση από την ΔΕΔΔΗΕ.
Αναλαμβάνουμε επίσης την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών κινητήρων και μηχανημάτων .



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ