ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
24h ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ Ε.Η.Ε.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ


Συντηρούμε τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων και καταλυμάτων για την πρόληψη φθορών της εγκατάστασης και τον έλεγχο καλής λειτουργίας συσκευών και μηχανημάτων.
Με την προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων προλαμβάνουμε τυχόν φθορές και ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες ζημιών ,διακοπής της παραγωγής και την απρόσμενη διακοπή ρεύματος.
Οι προληπτικές συντηρήσεις αφορούν συσφίξεις βιδών και περικοχλίων επαφών των ηλεκτρικών πινάκων. Αφορούν επίσης συσφίξεις επαφών σε κινούμενες μηχανές ή μηχανές με κραδασμούς καθώς και έλεγχο φθοράς κινητήρων, έλεγχο εφεδρικού ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους ιδιοπαραγωγής, και αισθητήρων, καίριων ηλεκτρικών συστημάτων, αντλιών και φωτιστικών σωμάτων.

Παραθέτουμε μερικές ενδείξεις φθοράς:
  • Μυρωδιά καμμένου σε πίνακα ή σε ρευματοδότες .
  • Ήχος σπινθηρισμού εντός πινάκων ή κυτίων συνδέσεως.
  • Υπερθέρμανση υλικών πινάκων -ασφάλειες, διακόπτες - καλωδίων, διακοπτών φωτισμού και ρευματοδοτών- ρευματοληπτών.
  • Αλλαγή θορύβου κινητήρων.

αποτέλεσμα χαλάρωσης σφιξίματος επαφής

ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΕΙΣ