ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
24h ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ Ε.Η.Ε.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΦΕΚ Β 470 5/3/2004
Δημοσιεύει την υπουργική απόφαση με αρ. Φ. 7.5/181/88
και ανεφέρεται
  • στην αντικατάσταση του ΚΕΗΕ απο το πρότυπο ΕΛΟΤ 384
  • στη θεμελειακή γείωση
  • στην προστασία απο υπερτάσεις
  • στο χρωματισμό καλωδίων
  • στους ελέγχους και επανελέγχους των ηλεκτρικών εγκαταστάσεωνΦΕΚ Β 1222 5/9/2006
Δημοσιεύει την υπουργική απόφαση με αρ. ΦΑΑ 50/12081/642
και ανεφέρεται
  • στην εγκατάσταση διάταξης διαφορικού ρεύματος
  • στη θεμελειακή γείωση ως βασική

ΦΕΚ Β 844 16/5/2011
Δημοσιεύει την υπουργική απόφαση με αρ. Φ.50/503/168
και ανεφέρεται
  • στην ΥΔΕ και το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • στις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων μέσης τάσης
  • στην άρνηση ηλεκτροδότησης ΕΗΕ


ΦΕΚ Β 2776 15/10/2012
Περί εγκαταστάσεων ασθένων ρεύματων ΕΔΗΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ