ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
24h ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ Ε.Η.Ε.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση διενεργείται έλεγχος ανάλογα με την εγκατάσταση ΦΕΚ Β 470 5/3/2004 Ο έλεγχος πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο και οι μετρήσεις γίνονται με πιστοποιημένα όργανα μέτρησης.

Η διενέργεια των ελέγχων ανάλογα με το χώρο είναι οι εξής :
 • 14 χρόνια για οικίες.
 • 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους άνευ εύφλεκτων υλικών.
 • 2 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά.
 • 1 χρόνο για χώρους συνάθροισης κοινού & ψυχαγωγίας.
 • 1 χρόνο για εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο.
 • μετά από φυσική καταστροφή.
 • μετά από αλλάγη χρήσης της εγκατάστασης.
 • μετά από πυρκαγιά.
 • μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.


Ο ηλεκτρολογικός έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης περιλαμβάνει:
 • Οπτικό έλεγχο ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Δοκιμές ηλεκτρολογικών υλικών και εξαρτημάτων
 • Μετρήσεις ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Καταγραφή ηλεκτρικών συσκευών και υλικών


Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο πρωτόκολλο ελέγχου και στην έκθεση παράδοσης. Η ηλεκτρική εγκατάσταση και οι πίνακες αποτυπώνονται σε μονογραμμικό σχέδιο και συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη(ΥΔΕ) ΦΕΚ Β 844 16/5/2011 .

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ