ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
24h ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ Ε.Η.Ε.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Εκτελούμε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών, καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χώρου και τις απαιτήσεις των πελατών μας.
Οι εργασίες μας εκτελούνται με κύριο μέλημα μας την ασφάλεια των χρηστών της εγκατάστασης και των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η μελέτη και η κατασκευή των εγκαταστάσεων μας βασίζονται στην ασφάλεια, την καλαισθησία, την οικονομία και την εύκολη επέκταση της.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι εγκεκριμένα για την εκάστοτε χρήση. Όλες οι εργασίες μας αποτυπώνονται σε σχέδια και τηρούμε λεπτομερές φωτογραφικό αρχείο από όλες τις φάσεις των εργασιών.
Πραγματοποιούμε επίσης μετρήσεις αμέσως μετά το τέλος των καλωδιώσεων για να αποκλείσουμε 100% τυχόν σφάλματα ή αστοχία υλικών.
Με την παράδοση του έργου κάνουμε ηλεκτρολογικό έλεγχο της εγκατάστασης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, παραδίδουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον πελάτη μαζί με ΥΔΕ για ηλεκτροδότηση από την ΔΕΔΔΗΕ και υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας ΥΔΚΕ.
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ