ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
24h ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΔΗΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ Ε.Η.Ε.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ


Η θεμελιακή γείωση είναι υποχρεωτική για όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές από το 2006 ΦΕΚ Β 1222 5/9/2006

Η κατασκευή της γίνεται στη θεμελίωση του κτιρίου με λάμα γαλβανισμένη, δένεται με στηρίγματα στον οπλισμό και είναι εγκιβωτισμένη στο σκυρόδεμα. Αφήνουμε τις αναμονές σύνδεσης για τον πίνακα, το λεβητοστάσιο-μηχανοστάσιο και τις ισοδυναμικές συνδέσεις. Πραγματοποιούμε μέτρηση πριν τον εγκιβωτισμό, μετά τον εγκιβωτισμό και μετά τους 6 μήνες.
Τηρούμε λεπτομερές φωτογραφικό αρχείο και παραδίδουμε σχέδιο με την κάτοψη της θεμελιακής γείωσης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ